Kürəcikli diyirlənmə yastıqları

Kürəcikli diyirlənmə yastıqları

Çeşiddə dünyanın aparıcı istehsalçılarının bütün növ kürəcikli yastıqları mövcuddur:
• Radial kürəcikli yastıqlar
• Radial-dayaqlı kürəcikli yastıqlar
• Özüdüzlənən kürəcikli yastıqlar
• Dayaqlı kürəcikli yastıqlar
• Gövdəli kürəcikli yastıqlar

Diyircəkli diyirlənmə yastıqları

Diyircəkli diyirlənmə yastıqları

Çeşiddə dünyanın aparıcı istehsalçılarının bütün növ diyircəkli yastıqları mövcuddur:
• Silindrik diyircəkli yastıqlar
• İynəşəkilli diyircəkli yastıqlar
• Konusvari diyircəkli yastıqlar
• Kürəvi (sferik) diyircəkli yastıqlar
• Toroidal CARB diyircəkli yastıqlar

Yastıq qovşaqları və gövdələri

Yastıq qovşaqları və gövdələri

Müvafiq yastıqlarla birgə olan gövdələr asan və rahat texniki xidmət tələblərinə cavab verən qənaətcil, bir-birini əvəz edən qovşaqlardır.

 Sürüşmə yastıqları

Sürüşmə yastıqları

Bəzi tətbiq sahələrində titrəyişli hərəkət şəraitində işləyə bilən yastıqlar tələb olunur. Bu məsələlərin qənaətcil həlli üçün sferik sürüşmə yastıqları, ştok başlıqları və oymaqları mövcuddur.

COOPER sökmə yastıqları

COOPER sökmə yastıqları

Sement zavodlarında ventilyatorlar, şar dəyirmanları, doğrayan maşınlar, konveyerlər, şnek konveyerlər üçün; dəniz gəmilərin avarlı valları və su cərəyanlı mühərrikləri üçün; metallurgiyada pəstahların fasiləsiz tökmə maşınları üçün sökmə yastıqlar təklif edirik.

Ekstremal temperatur üçün yastıqlar

Ekstremal temperatur üçün yastıqlar

Yüksək hərarətli yastıqlar və yastıq qovşaqları yüksək işçi temperatur şəraitində artırılmış etibarlılığı, rahat istismar edilməsini və ətraf mühitə neqativ təsir etmənin azaldılmasını təmin edir.

İzolyasiyalı yastıqlar

İzolyasiyalı yastıqlar

Elektrik cərəyan yastıqlardan keçərkən elektrik mühərriklərin, generatorların və onlarla qovuşan avadanlıqların sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Bu cür problemlərə yol verməmək üçün elektrik izolyasiya xüsusiyyətli yastıqlar istehsal edilir.

Aqrotexnika üçün yastıqlar

Aqrotexnika üçün yastıqlar

SKF Agri Hub həlli, həm fermerlər, həm də avadanlıq istehsalçıları üçün mühüm üstünlüklər təqdim edən kənd təsərrüfatı avadanlıqları üçün etibarlı, faktiki olaraq texniki xidmət tələb etmiyən yastıq qovşaqıdır. Bu montaj üçün hazır yastıqları kipləşdiricilərlə təchiz olunmuş və bütün istismar müddəti üçün yağlanmışdır.

Təklif al

x-icon

x-icon