Yağlama materialları

Yağlama materialları

• Yastıqlar üçün xüsusi sənaye sürtkü yağları
• Yüksək səmərəlilik təminatı
• Temperaturun və təzyiqin yüksək həddi dayanıqlığı
• Qida məhsulları istehsalat sənayesində istifadə edilən sürtkü və hidravlik yağları

Avtomatik  lubrikatorlar

Avtomatik lubrikatorlar

Lubrikatorlar yüksək keyfiyyətli SKF yağları ilə doldurulur və istismara hazır vəziyyətdə təchiz edilir. Onların aktivləşdirilməsi və yağlamanın sazlanması alətsiz aparılır və yağ sərfiyyatının asan və dəqiq nizamlanmasına imkan verir.

Mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemləri

Mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemləri

SKF-in mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemləri nasos aqreqatı vasitəsilə yağlayıcı materialın dəqiq müəyyənləşdirilmiş miqdarda ayrı-ayrı yağlama nöqtələrinə verilməsini təmin edir. Mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemləri avadanlığınızın istismar müddətini uzadır və yağlama proseslərini təkmilləşdirir.

Təklif al

x-icon

x-icon